GENEL VE ŞAMPİYONA YÖNETMELİKLERİ

 

-SPOR KULÜPLERİNİN GENEL DOJO STANDARTLARI
- Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı
- Her branşın eğitim müfredatı
- Güvenli antrenman alanı ve Tatami
- Koruyucu antrenman malzemeleri
- Her branşın antrenman giysisi ve çalışma malzemeleri
- Dan Belgesi
- Eğitmen Belgesi
- Dojo Açma Yetki Belgesi
- Yıllık Vize Belgesi

-EĞİTMENLERİN ANTRENMAN KIYAFETLERİ
-Ju-Jutsu/Aikijutsu ve Iaijutsu/Iaido; Siyah Hakama ve Siyah Ceket (Gi)
-Kobujutsu/Kobudo ve Karate; Beyaz Pantolon ve Beyaz Ceket (Karate Gi)

ÖĞRENCİLERİN ANTRENMAN KIYAFETLERİ
-Ju-Jutsu/Aikijutsu ve Iaijutsu/Iaido; Siyah Pantolon ve Siyah Ceket (Gi)
-Kobujutsu/Kobudo ve Karate; Beyaz Pantolon ve Beyaz Ceket (Karate Gi)

-GELENEKSEL ANTRENMAN SİLAHLARI
-Iaito, Bokken, Bo, Tonfa, Sai, Kama, Nunti Bo/Nunti Sai, Eku Bo (Kai), Tekko, Tinbe-Rochin vb.

-KYU SINAVLARI
-Kyu sınavları her yıl Şubat , Haziran , Ekim aylarında yapılır (4 ayda bir) .
-Sınava katılacak kişilerin listesi sınavdan önce federasyon merkezine bildirilir.
-Federasyon tarafından bir gözlemci görevlendirilir.
-Sınavlarda federasyonun sınav yönetmeliği geçerlidir.
-Sınava katılacak olan herkesin sınav formu sınav günü hazır olmalıdır.
-Terfi edenlerin Kyu diplomaları federasyon tarafından verilir.
-Sınav sonuçları 30 gün içerisinde federasyona bildirilmediği taktirde geçersiz sayılacak.
-Ara sınav veya geçmişe yönelik sınavlar yapılamaz.

-DAN SINAVLARI
-Dan sınavları federasyon tarafından yapılır.
-Dan sınavına katılabilmek için 16 yaşından gün almış olmalıdır. (Karate için 13 yaşından gün almış olmak yeterli)
-Dan sınavı için bekleme süresi dolmalıdır.
-Sınavlarda federasyonun sınav yönetmeliği geçerlidir.
-Terfi edenlerin diplomaları federasyon tarafından verilir.
-Ara sınav veya geçmişe yönelik sınavlar yapılamaz.
-Dan sınavları yılda 2 kere (Haziran ve Aralık) aylarında yapılacaktır.

-DAN TERFİSİ İÇİN BEKLEME SÜRELERİ
-1. Dan ve 2 .Dan arası bekleme süresi 2 yıl
-2. Dan ve 3. Dan arası bekleme süresi 3 yıl
-3. Dan ve 4. Dan arası bekleme süresi 4 yıl
-4. Dan ve 5. Dan arası bekleme süresi 5 yıl
-5. Dan ve 6. Dan arası bekleme süresi 6 yıl
-6. Dan ve 7. Dan arası bekleme süresi 7 yıl 
-7. Dan ve 8. Dan arası bekleme süresi 8 yıl
-8. Dan ve 9. Dan arası bekleme süresi
(beceri, tecrübe, çalışma, hizmet ve istikrar ile igilidir)

-EĞİTMENLİK VE DAN DERECELERİ
-1. Derece Eğitmen (Antrenör) 1.Dan Yardımcı Eğitmen (Kyu sınavı yapamaz)
-2. Derece Eğitmen (Antrenör) 2. Dan Dojo Eğitmeni (Kyu sınavı yapabilir)
-3. Derece Eğitmen (Antrenör) 3. Dan Kıdemli Eğitmen (Bölgesinde eğitmenlik yapabilir)
-4. Derece Eğitmen (Antrenör) 4. Dan Baş Eğitmen (Ulusal Eğitmen)
-5. Derece Eğitmen (Antrenör) 5. Dan Kıdemli Baş Eğitmen (Ulusal ve Uluslararası Eğitmen)
-6. Derece Eğitmen ( SHIHAN ) 5. Dan Uluslararası Yetkilere Sahip uzman Eğitmen

-EĞİTMEN TERFİSİ İÇİN BEKLEME SÜRELERİ
-1. Derece ve 2. Derece arası bekleme süresi 2 yıl
-2. Derece ve 3. Derece arası bekleme süresi 3 yıl
-3. Derece ve 4. Derece arası bekleme süresi 4 yıl
-4. Derece ve 5. Derece arası bekleme süresi 5 yıl
-5. Derece ve 6. Derece arası bekleme süresi 6 yıl
-6. Derece ve 7. Derece arası bekleme süresi 7 yıl
-7. Derece ve 8. Derece arası bekleme süresi 8 yıl
-8. Derece ve 9. Derece arası bekleme süresi (beceri, tecrübe, çalışma ve hizmet ile igilidir)

-EĞİTMENLERİN GÖREV ALANLARI
-1. Derece Eğitmen; 2. Derece derece eğitmen yanında yardımcı eğitmenlik yapabilir.
-2. Derece Eğitmen; Dojo eğitmenidir ve kendi dojosunda eğitmenlik yapabilir.
-3. Derece Eğitmen; Bölge, Ulusal ve tüm yaş kategorilerinde yardımcı eğitmenlik yapabilir.
-4. Derece Eğitmen; Ulusal, Milli Takım ve tüm kategorilerinde eğitmenlik yapabilir.
-5. Derece Eğitmen; Federasyonun her düzeydeki aktivitelerinde görev alabilir.
-6. Derece Eğitmen; Ulusal ve Uluslararası her alanda görev yapabilir.
-7. Derece Eğitmen; Uluslararası yetkili lider yetiştirerek öneride bulunabilir.
-8. Derece Eğitmen; Uluslararası yetkili lider atayabilir.
-9. Derece Eğitmen; Federasyon başkanlığına aday olabilir.

-KYU SINAV KOMİSYONU
-Gerekli olduğu halde Sınav Komisyonu gözlemcileri federasyon tarafından görevlendirilir.
-Kyu Sınav komisyonu en az 2 kişiden oluşur. Bir Dojo eğitmeni ve bir gözlemci. 
-1.Dan ve 1.Derece Eğitmenler Kyu Sınav Komisyonunda görev alamazlar.

-DAN SINAV KOMİSYONU
-Sınav Komisyonları Federasyon tarafından görevlendirilir.
-Dan Sınav Komisyonlarında Eğitmenlik Belgesi olmayanlar görev alamazlar.
-1. Dan Sınav komisyonu 3 kişiden oluşur. Komisyonda 3. derece eğitmen görevlendirilir.
-2. Dan Sınav komisyonu 3 kişiden oluşur. Komisyonda 4. derece eğitmen görevlendirilir.
-3. Dan Sınav komisyonu 3 kişiden oluşur. Komisyonda 5. ve 6. derece eğitmen görevlendirilir.
-4. Dan Sınav komisyonu 3 kişiden oluşur. Komisyonda 6. ve 7. derece eğitmen görevlendirilir.
-5. Dan Sınav komisyonu 5 kişiden oluşur. Komisyonda 7. ve 8. derece eğitmen görevlendirilir.
-6. Dan Sınav komisyonu 5 kişiden oluşur. Komisyonda 8. derece eğitmen görevlendirilir.
-7. Dan Sınav komisyonu 7 kişiden oluşur. Sınav komisyonu dünya federasyonu ile birlikte kurulur.
-8. Dan Sınav Komisyonu 7 kişiden oluşur. Sınav komisyonu dünya federasyonu ile birlikte kurulur.

RÜTBELER VE SINIFLANDIRILMALARI

JUJUTSU, IAIJUTSU, KOBUJUTSU, KARATE

5.DAN - GODAN
6.DAN - ROKUDAN
7.DAN - SHICHIDAN
8.DAN - HACHIDAN
9.DAN - KUDAN
10.DAN - JUDAN

- SHIHAN
- RENSHI
- KYOSHI
- KYOSHI
- HANSHI
- HANSHI

   

NOT ;  Savaş sanatlarının çok özel derecelendirmeleri, ilk 5.Derecenin üzerinde özel rütbeler olarak tanımlanabilir. Sadece SHIHAN derecesi eğitmenlik ile ilgili özel bir derecelendirmedir. Renshi, KyoshiHanshi veya Kaiden (Kaiden rütbesi bazı jujtsu stilleri için geçerlidir) özel bir konum veya yetişmiş  olan kişilerin beceriklilik derecelerinin çok özel sıfatları olarak tanımlanabilir. Bu rütbeler geleneksel savaş sanatlarına ait olmasına rağmen günümüzde modern uygulamaları içeren bir çok organizasyon örnek alarak kullanmaya başlamıştır. Fakat gerçek şudur ki eğitim aldıkları yıllar aynı olsa da alınan eğitim ve uyguladıkları yöntemler kesinlikle aynı değildir.      

SHIHAN = Usta veya Uzman eğitmen olarak tanımlanır ve uluslararası organizasyonlarda yetkili bir eğitmen derecesidir.
RENSHI = Usta kişi veya ustalaşmış kişi olarak tanımlanır ve konumu nedeniyle parlak bir geleceğe sahip olan kişidir.
KYOSHI = 
Uzman ve bilgili kişi olarak veya bilge kişi olarak tanımlanabilir.
HANSHI = 
Diğer rütbelerdeki tüm özelliklere sahip ve ayrıca herkes için örnek bir üstat veya  her şeyi (tüm müfredatı) bitirmiş kişi olarak da tanımlanabilir. 

 EĞİTMENLİK YETKİSİ VE BELGESİ

-Eğitmenlik yetkisi ve belgesi federasyon tarafından verilir.
-Federasyonun eğitmenlik  yetki belgesine sahip olamayan kişiler, Dan ve eğitmenlik belgesine sahip olsalar da  federasyon adına sınav yapamaz, komisyonlarda görev alamaz.
-Eğitmenlik yetki belgesi her yılın aralık ayında federasyonun yapacağı eğitmenlik vizesi kurslarına katılarak, gelecek  yılın yetki belgesi alınır. Bu belge eğitmenlik yetkisinin sürekliliğini sağlar.
-Tüm eğitim yöntemlerinde federasyonun eğitim müfredatı kesintisiz ve eksiksiz olarak izlenmelidir.
-Federasyonun eğitmenlik kurs ve sınavlarına katılmak isteyen her bugeikan üyesi ve uygulayıcıları federasyona direkt   olarak müracaat edebilir.
-Eğitmenlik kursu ve sınavlarında yetkili federasyondur.
-Tüm yetkiler federasyon tarafından verilir, her hangi bir usulsüzlük, yetkileri kötüye kullanma ve başarısızlıklarda yetkiler federasyon tarafından iptal edilir.  

Özel Onay;
Büyük kulüplerde ve ciddi spor tesislerinde seans alarak eğitmenliği yapmak isteyen eğitmen adayları federasyona müracaat ederek eğitmenlik yetki belgesi talebinde bulunabilirler. Federasyon gerekli araştırmaların sonucunda uygun spor tesislerinde Bugeikan sanatlarına ait eğitiminin verilmesini onaylayabilir ve bunun beraberinde eğitmenlik yetki belgesi verebilir.