MÜRACAAT VE ÜYELİK ŞARTLARI
GENEL ÜYELİK ŞARTLARI


-Federasyonumuzda ferdi üyelik yapılamaz.
-Ferdi ilişkiler, eğitim amaçlı veya bilgi alış verişi için kurulabilir ve herkes müracaat edebilir.
-Federasyonumuzun kuruluş amacına yönelik kurulan spor kulüpleri veya spor dernekleri üye olabilirler.
-Bugeikan sanatlarının en az bir tanesinin eğitimi almak ve eğitimini vermek zorundadır.
-Branşımızın eğitimini almak isteyen bireysel müracaatta bulunabilir, eğitim amaçlı olsa da eğitim şartları ön görüşmeler ile belirlenir.
-Türkiye’nin her hangi bir ilinden veya ilçesinden yapılan tüm müracaatlar ayrım gözetmeksizin değerlendirilmektedir. 

       
KULÜP VEYA DERNEKLERİN ÜYELİK ŞARTLARI

1. Üyelik talep başvuru dilekçesi,
2. Genel Kurulda usulüne uygun alınmış yakın tarihli üye olma karar fotokopisi,
3. Genel kurulda seçilen üç temsilci üyenin tüm nüfus bilgileri, ikametgâh adresleri ve telefon numaraları,
4. Derneğin merkezi ve yazışma ikamet adres, telefon numaraları ve e-mail adresleri,
5. Derneğin Federasyonla ayni amaçları taşıdığı ve faaliyet gösterdiğine ilişkin beyan dilekçesi,
6. Federasyonun amaç ve faaliyetlerine aykırı ve zarar verici işlem ve faaliyette bulunmayacağına ilişkin yazılı taahhütname,
7. Dernek tüzüğünün okunaklı ve onaylı sureti,
       
BİLGİLENDİRME

-Yönetim Kurulumuz, üyelik başvurularını, otuz gün içerisinde kabul veya reddi şeklini karara bağlar ve  sonucunu bildirilir.
-Federasyona yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülen kişilere onur belgesi verilir ve fahri üye olarak federasyona kaydedilir.
-Fahri üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilir, ancak organlara seçilme veya oy kullanma hakları yoktur.
       

Federasyon Yönetim Kurulu